جستجوی دکتر

برچسب: ‏کاردرمانی جسمی بزرگسالان

آگوست 5, 2019

‏کاردرمانی جسمی بزرگسالان

بررسی ‏کاردرمانی جسمی بزرگسالان

کاردرمانی جسمی بزرگسالان از جمله خدماتی است که در کلینیک کاردرمانی آفتاب به شما عزیزان ارایه میشود. خدمات کاردرمانی: این خدمات در محدوده بیماریهای مغز و اعصاب ، بیماریهای روماتولوژی ، بیماریهای عصبی عضلانی ، بیماریهای ارتوپدی، سوختگیها و تغییر شکلهای ناشی از آن، صدمات ناشی ازکار، بیماریهای ناتوان کننده و یا مزمن است؛ که شامل بیماران مبتلا به بیماریها با ضایعات جسمی است که شامل A- بیمار یهای ارتوپدیک و نورولوژیک B- اختلال در عملکردهای روانی – اجتماعی ، ناتوانیهای رشدی و تکاملی ذهنی، اختلالات و ناتواناییهای یادگیری و نوشتاری.اختلالات خوردن مثل اختلالات جویدن و بلعیدن ، مشکلات در مراقبت از خود و فعالیت های روز مره زندگی C- بيماري هاي مرتبط با حوزه ی سالمندي نظير آلزايمر و دمانس می باشد. بيماران نورولوژيك،بيماراني هستند كه با اختلالات سيستم عصبي مركزي(C.N.S) متولد شده و يا افرادي كه در اثر بيماري و يا ضربه سر و كمر دچار معلوليت شده اند. شايعترين بيماري هايي كه كاردرماني در مورد آنها مفيد واقع ميشود،شامل:ضايعات نخاعي،اختلالات مخچه اي-بيماريهاي نورون محركه فوقاني(U.M.N)و تحتاني (L.M.N-C.V.A- Head Injury) – بيماريهاي دژنرايتو پيشرونده سيستم عصبي مركزي-پلي فوريت ها است.نقش كار درماني در اين گونه بيماران با توجه به ماهيتمسير و عوارض بيماري،دراز مدت و با پيگيري هاي ممتد بوده و بدين جهت اهداف كلي كاردرماني در اين بيماران جلوگيري از پيشرفت بيماري و معلوليت و بازگرداندن تواناييهاي از دست ر

تماس با کلینیک